Veel gestelde vragen nieuwbouw Saxenburgh Medisch Centrum

 • Waarom bouwt de Saxenburgh Groep een nieuw Medisch Centrum?

  De Saxenburgh Groep bouwt aan een gezonde regio. Daarvoor zijn een comfortabele huisvesting voor patiënten en een stimulerende werkomgeving voor medewerkers noodzakelijk. Het oude Röpcke Zweers Ziekenhuis dateert uit 1969 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Met het nieuwe Medisch Centrum Vechtdal kan de Saxenburgh Groep medisch specialistische zorg blijven bieden voor meer dan 100.000 mensen in het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

 • Wie zijn betrokken bij de nieuwbouw?

  Bij de nieuwbouw van het Medisch Centrum Vechtdal is een groot aantal partijen betrokken: van gemeente en architect tot bouwbedrijven, zorgverzekeraars en bankiers. Een belangrijke rol in dit projecten spelen de medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis. Door hun inzet is het mogelijk om met minder vierkante meter en met minder bedden een compleet zorgaanbod te realiseren.

 • Wanneer start de nieuwbouw?

  Op 21 december 2017 hebben burgemeester Peter Snijder van de gemeente Hardenberg, David van der Hulst van Volker Wessels, Henk Pluimers van Dura Vermeer en Refik Kaplan, Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep gezamenlijke de starthandeling voor de bouw uitgevoerd. Hiermee markeren zij de overgang naar de bouwperiode. De verwachting is dat de bouw eind 2019 gereed is en de verhuizing naar het nieuwe Medisch Centrum Vechtdal in 2020 plaatsvindt.

 • Op welke manier is er aandacht voor duurzaamheid?

  Duurzaamheid betekent voor het Medisch Centrum Vechtdal dat we de energievraag beperken, duurzame energie gebruiken en efficiënt gebruik maken van fossiele brandstoffen. Het gebouw is compact met hoge isolatiewaarden. Alle installaties in het gebouw zijn gericht op energiebesparing en hergebruik van energie.

 • Waar kunnen patiënten en bezoekers parkeren tijdens te bouw?

  Voor patiënten en bezoekers komt er een tijdelijke parkeervoorziening tussen het ziekenhuis en station Hardenberg. Deze parkeervoorziening is te bereiken via de huidige toegangsweg. Na de bouw en de sloop van het huidige ziekenhuis ontstaat voldoende parkeergelegenheid achter het nieuwe Medisch Centrum Vechtdal.

 • Wat gebeurt er met het huidige polikliniekgebouw?

  De poliklinieken zijn gebouwd in 2002 en blijven behouden. In deze poliklinieken komen de medisch specialismes die onderzoek verrichten met speciale apparatuur. De ruimten voor deze apparatuur zijn niet flexibel inzetbaar. Het gaat om de gespecialiseerde poliklinieken van KNO, urologie, dermatologie, gyneacologie en oogheelkunde.

 • Waar kunnen medewerkers parkeren tijdens de bouw?

  Medewerkers kunnen aan de overzijde van de straat parkeren op de sportboulevard aan de overzijde van de Jan Weitkamplaan. Voor avond- en nachtdiensten kunnen medewerkers gebruikmaken van de tijdelijke parkeervoorziening dicht bij het ziekenhuis.

 • Wat houdt flexibel bouwen in?

  In het nieuwe Medisch Centrum Vechtdal komt een groot aantal standaard ruimten. Deze ruimten bouwen we volgens het 'harmonica-model'. Dit betekent dat we afhankelijk van de ruimte die nodig is, ruimten kunnen samenvoegen of voor andere functies inzetten. Flexibel bouwen betekent ook flexibel werken: medisch specialisten en verpleegkundigen en ondersteunend personeel maakt gebruik van de ruimte die op dat moment beschikbaar is.

 • Wat kost de nieuwbouw?

  De kosten van de nieuwbouw van het Medisch Centrum Vechtdal bedragen 45 miljoen euro. Daarvan financiert huisbankier ABNAMRO 36 miljoen en bouwonderneming Volker Wessels 2 miljoen. De medisch specialisten dragen via een achtergestelde lening 2 miljoen euro bij en de Saxenburgh Groep financiert het overige deel van 5 miljoen.

Lees het laatste nieuws over het Saxenburgh Medisch Centrum

Lees verder