Meest gestelde vragen Gezondheidscentrum De Veltstroom

 • Waar komt de naam De Veltstroom vandaan?

  Andja Eggen, assistente van huisartsenpraktijk Meander, heeft de naam bedacht. Velt is afgeleid van Suydevelt en verwijst naar de oorsprong van dit gebied rondom Coevorden. De naam refereert ook aan het waterschap dat deze locatie heeft gebouwd. Stroom staat voor alle gezondheidsdisciplines die bij elkaar komen onder één dak én voor het water dat langs het gebouw stroomt.

 • Hoe zijn inwoners betrokken bij de ontwikkeling van het gezondheidscentrum?

  De huisartsen hebben samen met de gemeente Coevorden een patiëntenraadpleging georganiseerd onder 100 inwoners. De uitkomsten van deze raadpleging zijn verwerkt in de plannen voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum.

 • Wat is de rol van de gemeente Coevorden?

  De gemeente Coevorden is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Regionaal Gezondheidscentrum en werkt samen met de huisartsen en medisch specialisten via het project 'Shared Savings' aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

 • Hoe zit het met de parkeergelegenheid?

  Bij het Regionaal Gezondheidscentrum is ruime parkeergelegenheid. Zo nodig kunnen bezoekers ook gebruikmaken van parkeerplaats De Pampert bij zwembad De Swaneburg.

 • Wat is de droom van de huisartsen en medisch specialisten?

  Wij willen de gezondheidsverschillen in de regio Zuidoost Drenthe opheffen en een zogenaamde ‘blue zone’ creeeren: een gebied waar mensen gemiddeld langer leven in goede gezondheid zonder medicijnen of invaliditeit.

 • Wat is de reden voor de samenwerking?

  Wij zien dat de mensen in Zuidoost Drenthe minder gezond zijn, meer chronische ziekten hebben en korter leven dan in de andere provincies van Nederland. Wij zien ook dat onze werkdruk toeneemt en dat jonge huisartsen en medisch specialisten aarzelen om zich in onze regio te vestigen.

 • Wat willen we realiseren?

  Wij willen door intensieve samenwerking de juiste zorg te bieden tegen lagere kosten. Daarbij willen wij een prettig werkklimaat realiseren voor onszelf en voor jonge huisartsen en medisch specialisten.

 • Waarom komt er een nieuw gezondheidscentrum?

  Huisartsen en medisch specialisten willen de gezondheid in de regio verbeteren zodat inwoners langer leven en meer kwaliteit van leven ervaren. Intensief samenwerken in een pand is hierbij helpend.

 • Wat is de bouwplanning?

  Op 2 januari 2018 draagt het Waterschap Vechtstromen het gebouw over aan de Saxenburgh Groep. In het eerste kwartaal van 2018 start de verbouwing. De verwachting is dat wij het gebouw in de zomer van 2018 in gebruik nemen.

 • Wie komen er in Gezondheidscentrum De Veltstroom?

  In gezondheidscentrum De Veltstroom komen alle huisartsen uit Coevorden, de Apothekers Combinatie Coevorden, de polikliniek van de Saxenburgh Groep en een aantal paramedische diensten.