Jan Willem Ek: "Ik droom van een ‘blue zone"

Stel je toch eens voor: over 10 jaar staat de regio Coevorden Dalen bekend als de zesde blauwe zone in de wereld. Een gebied waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld.

VENV19446.jpg

Levensstijl

In een ‘blue zone’ worden meer mensen 100 jaar of ouder en is de gemiddelde leeftijd hoger. En dat in goede gezondheid zonder medicijnen of invaliditeit. De vraag is natuurlijk wat deze mensen anders doen dan andere bewoners van de aarde. Het verschil zit vooral in de manier van leven in een ‘blue zone’. Je zou kunnen zeggen dat hun levensstijl bijdraagt aan een hoger gemiddelde leeftijd en meer jaren leven in gezondheid. Veel onderzoek toont ook aan dat levensstijl van invloed is op het ontstaan van veel ziekten en ongemakken.

Mensen in een blue zone

•    bewegen op een natuurlijke manier
•    leven met zo min mogelijk stress
•    delen hun geluk met familie, vrienden en gelijkgestemden
•    hebben een doel, ze weten waarvoor ze wakker willen worden  
•    eten gezond met veel groenten en fruit en minder vlees 

Intensieve samenwerking


Hoe zorgen we er nu voor dat de regio Coevorden Dalen zo'n ‘blue zone’ wordt? Ik ben er van overtuigd dat in ons gebied alle randvoorwaarden aanwezig zijn. De intensieve samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten, de gemeente Coevorden en andere zorg- en welzijnsaanbieders vormt een prachtige basis voor het versterken van de gezondheid in de regio. De grote vraag is hoe we de veranderingen die we willen, kunnen inbedden in de samenleving. 

 

Gezonde aanbiedingen 


HIervoor is meer nodig dan samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeente. Het gaat om een perspectiefwisseling, om anders kijken. Niet meer alleen denken vanuit ziekte, maar ook vanuit gezondheid. Het denken in hokjes loslaten, kijken naar de totale mens en de gehele gemeenschap.  Gezondheid gaat iedereen aan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook met de winkeliers in gesprek willen om bijvoorbeeld te onderzoeken in hoeverre ze gezonde producten in de aanbieding willen doen om zo de gezondheid van de inwoners van Coevorden en Dalen te vergroten. Op deze manier draagt iedereen bij  aan een gezonde regio.

Coevorden_kasteel 85875901_m.jpg

Onderdeel van de gemeenschap

De belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van een een gezonde regio is wel dat we als dokters onderdeel zijn van de gemeenschap. Dat we samen met de inwoners kijken wat er nodig is om te komen tot een gezondere samenleving. Daarvoor is verbinding nodig. Verbinding met bijvoorbeeld wijkverenigingen, sportclubs en scholen. Het is belangrijk dat de samenleving meedenkt, dat burgers aangeven wat ze nodig hebben om te veranderen en wat voor hen belangrijk is. Alleen zo kunnen we hier onze droom van een ‘blue zone’ realiseren.

Jan Willem Ek is huisarts in Coevorden en voorzitter van de stuurgroep van het regionaal gezondheidscentrum.