30 July 2021

Stand van zaken: nieuwbouw Clara Feyoena Heem

Stand van zaken nieuwbouw Clara Feyoena Heem (juli 2021)

De voorbereidingen rondom de nieuwbouw van Clara Feyoena Heem gaan onverminderd door. 
Bewoners en hun familie, alsmede de buren hebben eind juli een brief ontvangen met een korte schets van de stand van zaken. Ook kregen zij alvast een vooraankondiging voor een voorlichtingsbijeenkomst die wij in september voor hen gaan organiseren (volgens de dan geldende coronaregels).

De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk gepland.