29 September 2021

Saxenburgh bereidt zich voor op nieuwbouw Clara Feyoena Heem

Saxenburgh bouwt door. Een jaar nadat het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg in gebruik is genomen, focust Saxenburgh nu op de bouw van een nieuw Saxenburgh Clara Feyoena Heem. 
 
Op de huidige locatie in Heemse, Hardenberg, zal een nieuwe vorm van groepswonen met zorg verrijzen voor psychogeriatrische of somatische problematiek. 
De bouw zal ongeveer dertien maanden in beslag nemen. De ontmanteling van enkele al leegstaande gebouwen is inmiddels in volle gang. Bewoners en hun familie en buren zijn maandagavond geïnformeerd over de plannen. 
 
Het huidige zorgcentrum Clara Feyoena Heem stamt uit 1973. Nieuwbouw wordt noodzakelijk geacht om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.
In eerste instantie worden twee gebouwen met elk 40 groepswoningen gebouwd, voor psychogeriatrische en somatische zorg, alsmede crisisopvang. Het type zorg is flexibel inzetbaar, afhankelijk van de behoefte. “Cliënten kunnen hier straks prettig en passend wonen, in een kleinschalige woonomgeving binnen grootschaligheid. Zij kunnen hier wonen met het gevoel van thuis,” aldus Rita Hunse, manager ouderenzorg.
 
Voorzieningen
Centraal en verbonden met de twee gebouwen is een voorzieningengebouw gepland, met onder andere een winkeltje, kapper, pedicure, restaurant en kantoren. Het zogeheten ‘Chalet’, blijft staan. Cliënten verblijven hier tijdelijk voor revalidatiezorg.
Behalve 80 groepswoningen, omvat het nieuwbouwplan ook de realisatie van twee gebouwen met in totaal 44 appartementen voor zelfstandig wonen. Bovendien is er ruimte op het terrein gereserveerd om in de toekomst nog eens een gebouw met 40 groepswoningen en een gebouw voor zelfstandig wonen te realiseren. “Onze voorzieningen en het terrein stellen wij ook open voor de buurt. Buurtbewoners kunnen wandelen in de parkachtige tuin met dierenweide. Ook kunnen zij straks een maaltijd afhalen. Anderzijds hopen wij ook, dat dit het contact met onze bewoners bevordert. Wij zien een duidelijke toegevoegde waarde in het betrekken van de buren bij het reilen en zeilen van onze bewoners. 
 
Niet verhuizen
De vleugels waar nu psycho-geriatrische cliënten wonen, worden pas aan het eind van het gehele bouwtraject afgebroken. “De mensen hoeven dus niet tussentijds te verhuizen” zegt Rita Hunse. “Een belangrijke voorwaarde bij de plannen. Het voorkomt onrust.”
Inmiddels is gestart met de ontmanteling van de gebouwen die al leegstonden.

De totale bouwkosten en einddatum van de nieuwbouw zijn op dit moment nog niet exact aan te geven. Dit is afhankelijk van de definitieve goedkeuring van de plannen en de wereldwijde financiële ontwikkelingen in bouwkosten.