30 September 2021

Ontmanteling gebouwen oktober (2021)

Na de ingebruikname van het Saxenburgh Medisch Centrum, alweer een jaar geleden, zijn wij een verbouwtraject ingegaan voor onze specialistische poli’s en alle ondersteunende diensten. Aan het Saxenburgh Medisch Centrum in de laagbouw, intern bekend als ‘De Vleugel’, bevinden zich inmiddels de verbouwde specialistische poli’s. Deze zijn gefaseerd in gebruik genomen.
Voor wat betreft de ondersteunende diensten, P&O, ICT, Facilitair, Financiën, Communicatie etc., deze afdelingen zijn juli jongstleden verhuisd naar het Viderus gebouw. Dit gebouw delen wij met het Vrouw- Kind Centrum en Dimence. Dit betekent dat zowel de kantorenflat als het Paviljoen nu leeg staan.

De maand augustus is gebruikt voor het verder opruimen en leeghalen, maar ook voor het afkoppelen van elektriciteit, water etc. Vervolgens zijn er in september hekken om deze leegstaande gebouwen geplaatst. In oktober start de leegsloop en sanering van fase 1, aansluitend wordt er machinaal gesloopt. Het afval wordt in containers afgevoerd via de Röpcke-Zweers laan naar de Verlengde korte Steeg. Het vrijkomende puin blijft op de locatie, dit wordt hergebruikt voor de aanleg van het parkeerterrein. De parkeerplekken komten op de vrijgekomen locatie (voorheen kantorenflat en het Paviljoen) ten gunste van medewerkers en groen. Na het ontmantelen gaan we in december over naar een volgende fase.