14 July 2016

Gemeente Hardenberg en Saxenburgh Groep tekenen intentieovereenkomst

De Saxenburgh Groep en gemeente Hardenberg hebben de intentie uitgesproken om samen op te trekken om de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg te realiseren. Afgelopen woensdag bekrachtigden zij de afspraken met het ondertekenen van een intentieovereenkomst in het gemeentehuis.

Dit samenwerking heeft in ieder geval betrekking op de situering van medisch centrum vechtdal in relatie tot het te ontwikkelen gezondheidspark en de naaste omgeving. Parkeergelegenheid, de stationsomgeving en wegenstructuur moeten gewaarborgd worden.
 
De Saxenburgh Groep heeft belang bij de medewerking van de gemeente om tot de ontwikkeling/ realisatie van medisch centrum vechtdal te komen. De gemeente vindt de realisatie van een nieuw ziekenhuis in combinatie met andere zorg- en zorggerelateerde functies (in de vorm van een gezondheidspark) belangrijk en hecht waarde aan het feit dat dit op een juiste wijze wordt ingepast in het gebied. Een nieuw ziekenhuis versterkt de regionale positie en het aanbod van zorg voor burgers. Daarnaast is het in combinatie met een gezondheidspark een belangrijke werkgever.
 
Henri Janssen: “Naast de intentieovereenkomst met het bouwconsortium en de presentatie van de schetsen is dit een belangrijk moment in het proces van nieuwbouw. Super dat de gemeente en de Saxenburgh Groep samenwerken aan een vitale omgeving”