24 June 2021

Nieuwbouwplannen Saxenburgh Clara Feyoena Heem

Achter de schermen wordt al geruime tijd hard gewerkt aan de uitwerking van de (nieuwe) plannen voor nieuwbouw van onze ouderenzorglocatie Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Omdat nog niet alle formele procedures volledig en in detail zijn doorlopen, is het op dit moment nog te vroeg om de plannen concreet te presenteren. 
Wel zijn er al diverse werkzaamheden uitgevoerd als voorbereiding op de definitieve nieuwbouw.
Op 1 juni is een aantal cliënten van de RevalidieUnit op het terrein van Clara Feyoena Heem overgeplaatst naar de revalidatieafdeling in Zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Dit was nodig als voorbereiding op de eerste sloopfase. 
De bouwhekken zijn inmiddels geplaatst rondom de oudbouw. 
Vanaf 24 juni vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor medewerkers, cliënten en familie over de voorgenomen nieuwbouwplannen.
 
Na de zomervakantie volgen voorlichtingsbijeenkomsten voor overige belanghebbenden.
 
Wij verheugen ons op een nieuw Saxenburgh Clara Feyoena Heem en willen iedereen graag meenemen in de ontwikkelingen. Het proces moet echter zorgvuldig gebeuren. Vandaar dat wij op dit moment nog geen tekeningen kunnen laten zien. Maar die komen er zeker!