22 August 2017

Herinrichting terrein Aleida Kramer

Saxenburgh onderzoekt samen met Domesta de mogelijkheden voor de herinrichting van het terrein van Aleida Kramer. Na de verhuizing van de polikliniek naar het Waterschapsgebouw ontstaat ruimte voor nieuwbouw.

Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats waarin we kijken hoe we op deze prachtige plek midden in de stad kleinschalige woningen kunnen realiseren voor mensen met dementie. Het nieuwe zorgconcept dat voortkomt uit ‘Waardigheid & Trots" vormt hiervoor het uitgangspunt. Ook is het de bedoeling een nieuw wijksteunpunt en een dagcentrum op het terrein te realiseren.
 
Planning
De voorlopige planning is dat de polikliniek voor de zomer van 2018 verhuist naar het Waterschapsgebouw. Na de zomer start dan de sloop van het oude ziekenhuis en kan de grond bouwrijp gemaakt worden. De verwachting is dat we in 2020 de kleinschalige groepswoningen in gebruik nemen, evenals het dagcentrum en het wijksteunpunt.
 
Bewoners en bezoekers
Wat betekent dit voor bewoners en bezoekers? Het huidige verpleeghuis en wijksteunpunt blijven in gebruik tot de nieuwbouw klaar is. Dit betekent dat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en daarna verhuizen naar de nieuwbouw. Voor de bezoekers van het dagcentrum betekent dit dat wij tijdelijke huisvesting zoeken in het centrum van Coevorden.
 
Overlast
Bij bouw is overlast onvermijdbaar. Sloop en nieuwbouw brengt werkverkeer en lawaai met zich mee. Doordat alle bouwactiviteiten buiten het verpleeghuis plaatsvinden, beperken we de overlast zoveel mogelijk voor de bewoners. Zij blijven in hun vertrouwde omgeving met de bekende gezichten om zich heen.