13 March 2017

Succesvolle inloopsessie medisch centrum vechtdal in Coevorden

Op donderdag 9 maart j.l. zijn de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis Hardenberg (medisch centrum vechtdal) in het gemeentehuis van Coevorden gepresenteerd. Wethouder Brink opende in bijzijn van burgemeester Bouwmeester de inloopavond waarna bestuurder van de Saxenburgh Groep Henri Janssen uitleg gaf over de visie op zorg en de toekomstplannen.

Aan de hand van een doorlopende diavoorstelling en diverse presentiematerialen waren aanwezigen in de gelegenheid om bouwvertegenwoordigers en medewerkers van Vitaal Vechtdal vragen te stellen, om zo een goed beeld te kunnen vormen. Uit diverse reacties is gebleken dat een dergelijke zorgvoorziening in deze regio mede van belang is voor de toekomst van de stad Coevorden, de ontwikkelingen van een buitenpoli en samenwerking met de huisartsen aldaar kunnen goed inspelen op deze behoefte. 

Inloopsessie_Coevorden_maart2017.png

Realisatie plannen

Naar voren kwam de toegankelijkheid van het gebouw, de gescheiden logistieke stromen, alsmede het groen en de rust die getracht is weer te geven in het ontwerp. Men kijkt verwachtingsvol uit naar realisatie van de plannen die eind 2019 gereed moeten zijn, waarbij de ervaren gastvrijheid en het verlenen van goede zorg in het ziekenhuis voorop zal blijven staan.

Eind maart worden inloopsessies georganiseerd in de gemeentehuizen van Ommen (27 maart) en Hardenberg (30 maart).